Ασφάλεια Συναλλαγών

Προστασία Δεδομένων

Ο διαδικτυακός τόπος eg-booking.com χρησιμοποιεί πρωτόκολλο υψηλής ασφάλειας (SSL Encryption up to 256-bit) για την κρυπτογράφηση των δεδομένων (με την χρήση public key) που μεταφέρονται μεταξύ ενός client WEB browser και του WEB Server μας.

Η υπηρεσία μας έχει προμηθευθεί ένα SSL Premium Certificate από την PairSSL.com, για το domain eg-booking.com το οποίο περιλαμβάνει και ένα TrustLogo Seal.


PayPal

Κάθε συναλλαγή είναι κρυπτογραφημένη μέσω της προηγμένης τεχνολογίας κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί η PayPal.

European Regional Development Fund